ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು:
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

LATEST INFORMATION

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಬುಧವಾರ, ದಿನಾಂಕ:-13ನೇ ಮಾರ್ಚ್2019.2019 ನೇ ಸಾಲಿನ "ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ"ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.(Proforma for Nomination of Organisations/Institutions for "Gandhi Peace Prize")

ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಮಂಗಳವಾರ, ದಿನಾಂಕ:-12ನೇ ಮಾರ್ಚ್2019 .ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವದರಿಂದ, ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಬಾರದೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ-2, ಶುಕ್ರವಾರ, ದಿನಾಂಕ:-12ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್,2019.
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯಿದೆ 1984ರ ಕಲಂ 7ರ ಉಪ ಕಲಂ (1)ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ದಾಯಿತ್ವಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳ 30ರೊಳಗಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
.


ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಆರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ)