KLC Events PhotoGallery
Date
Subject
21.01.2022

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಿ.‌ ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ್ ರವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

 • 03.02.2022 ಹಾಗೂ 04.02.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ
 • ಶಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ
 • 03.02.2022

  ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳ "ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ" ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

  04.02.2022

  ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳ "ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ" ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

 • ಶಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ನಡವಳಿಗಳ ಸಾರಾಂಶ 3-2-22, 4-2-22
 • ಶಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ನಡವಳಿಗಳು - 3-2-2022, 4-2-2022
 • 04.02.2022

  ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ್‌ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್‌ ರವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು