Secretariat Information
ವಿಧ
ವಿಷಯ
ದಾಖಲೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ
ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.(Final List)
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಙಾಪನಾ ಪತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ 143ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಸೈಕಲ್‌ ಪರಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ ದಲಾಯತ್‌ ಇವರುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆದೇಶ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರ ಭವನ-1 ಮತ್ತು 5ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವರಾಂಡಗಳ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾರುಗಳ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ.
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌. ನಿರ್ಮಲ ಇವರನ್ನು ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಇವರನ್ನು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಙಾಪನಾ ಪತ್ರ
ಶ್ರೀ ಜೆ. ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು(ನಿವೃತ್ತ) ಇವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆದೇಶ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಟ್ರೆಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಟೋನರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ
ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದ PRIDE ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಸಂವಾದ (Pannel Discussion) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಙಾಪನಾ ಪತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ತರಬೇತಿ ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ
ನಿವೇದನೆ/ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್‌ ಕೆ. ಮುಗಳಿ, ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ನಿಯಮ 32ರ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
Notification
The Karnataka Legislative Council Secretariat(Recruitment & Conditions) Service Rules 2003, Notification Number.KLCS/ADM-1/38/C&R/2017, Bangalore, Dated:22-02-2021
ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ,ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕವಿಪಸ:ಆ-1:ಕಿಸ-ವೈನೇತಿ:60:2020, ದಿನಾಂಕ:20.01.2021
Notification
The draft of the following rules further to amend the Karnataka Legislative Council Secretariat(Recruitment & Conditions) Service Rules 2003, Notification Number.KLCS/ADM-1/38/C&R/2017, Bangalore, Dated:06-02-2021
ಸುತ್ತೋಲೆ
ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರುಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ.
ಸುತ್ತೋಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ನೌಕರರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.(As on Date: 01-01-2020)
ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪ್ರಭಾರ)ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ(ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1963 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮುಂದುವರೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮರುಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ/ಮೊಹರು ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ.
ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (ಸಿವಿಲ್‌ ಅಪೀಲು ಸಂ:2368/2011) ದಿ:10.05.2019 ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ (ರಾಜ್ಯದ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017ರ ರೀತ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾವಲೋಕಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
s

 

 

 

BACK

copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru