HON'BLE DEPUTY CHAIRMAN
SINCE 1952
Sl.No.
Name
Date From
Date To
28
Shri. M. K. PRANESH
23/12/2022
TILL DATE
27
Shri. M. K. PRANESH
29/01/2021
05/01/2022
26
Shri. S. L. DHARMEGOWDA 
19/12/2018
28/12/2020
25
Shri. MARITHIBBE GOWDA 
01/08/2015
21/06/2018
24
Shri. PUTTANNA 
15/07/2014
30/07/2015
23
Smt. VIMALAGOWDA
20/07/2012
07/10/2014
17/01/2011
17/06/2012
22
Shri. PUTTANNA 
21/01/2009
14/01/2011
21
Shri. SACHIDANANDA L. KHOT 
31/03/2005
30/06/2008
20
Shri. V. R. SUDARSHAN 
08/07/2003
17/03/2005
19
Shrt. DAVID SIMEON 
01/04/1999
04/12/2002
18
Smt. RANI SATISH 
29/08/1994
13/05/1998
17
Shri. B. R. PATIL 
05/09/1991
07/07/1994
16
Shri. S. MALLIKARJUNAIAH 
12/07/1990
02/07/1991
10/04/1985
30/06/1990
15
Shri. Dr. A. B. MALAKA REDDY 
19/07/1982
30/06/1984
14
Shri. V. S. KRISHNA IYER 
18/06/1980
11/06/1982
13
Shri. R. G. JAGIRDAR 
17/11/1976
14/05/1980
12
Shri. T. N. NARASIMHAMURTHY 
29/04/1975
11/06/1976
05/08/1972
04/04/1975
11
Shri. S. P. RAJANNA 
15/10/1970
30/06/1972
10
Shri. M. MANDAYYA 
12/09/1968
18/05/1970
9
Shri. S. D. GAONVKAR 
30/07/1966
13/05/1968
8
Shri. H. F. KATTIMANI 
02/07/1964
13.06.1966
7
Smt. M. R. LAKSHMAMMA
09/07/1962
13/05/1964
6
Shri. B. J. DESHPANDE
03/12/1960
10/06/1962
5
Shri. KESHAVARAO NITTURKAR
19/11/1958
30/06/1960
4
Shri. K. KANATAPPA SHETTY
18/06/1957
18/05/1958
3
Shri. MAHADEVAPPA Y. RAMAPUR
26/12/1956
31/03/1957
2
Shri. L. H. THIMMABOVI 
29/09/1956
01/11/1956
1
Shri. P. GOPALKRISHNA SHETTY
23/07/1952
13/05/1956

Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru