ದಿನಾಂಕ: 02.01.2018ರಿಂದ ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು
ಸಬೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ
1
ಗೃಹ
28.12.2018
04.01.2019
2
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ
16.03,2018
31.03.2018
01.10.2018
20.06.2019
3
ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು
06.09.2018
4
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ
29.11.2018
5
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
22.11.2018
6
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
25.01.2019
06.05.2019
7
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ
06.06.2019
8
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಳಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ
13.06.2019
9
ಸರ್ಕಾರಿ ಭರವಸೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಭೆ
09.08.2018
10
ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
05.07.2017
11
ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ
23.01.2018
09.03.2018
12
ಸಹಕಾರ
23.08.2018
13
ತೋಟಗಾರಿಕೆ
23.08.2018
14
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
30.08.2018
15
ಕೃಷಿ
07.11.2018
16
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ
18.01.2019
17
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‍ರಾಜ್
29.05.2019
18
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
16.08.2017
30.08.2018
19
ಸಾರಿಗೆ
21.02.2019
20
ಕಾರ್ಮಿಕ
06.06.2019
21
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ
16.08.2018
14.06.2018
(ಮಂಗಳೂರು ಭೇಟಿ)
22
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ
11.01.2019
23
ಇಂಧನ
11.01.2019
24
ಯುವಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ
30.01.2018
18.01.2019
25
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
02.01.2018
30.08.2018
26
ವಸತಿ
30.01.2018
27
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ
26.12.2017
28
ಕಂದಾಯ
23.10.2018
29
ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ
02.03.2018
24.03.2018
10.04.2018
24.04.2018
02.05.2018
22.11.2018
30
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ
09.10.2018
28.02.2019
31
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
16.01.2018
23.03.2018
17.04.2018
02.05.2018
01.06.2018
16.10.2018
07.03.2019
32
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
17.09.2018
33
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ
09.01.2018
34
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ
26.12.2017
35
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
27.06.2019
36
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ
24.09.2018
13.05.2019
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru