Officers of Karnataka Legislative Council

ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‌ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ,ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

 

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

   

 

  

  

ಶ್ರೀ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ

ಸಭಾನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

  ಕಛೇರಿ: 080-22259183, ಮೊಬೈಲ್:‌ 9448327964
 Shrinivaspoojari53@gmail.com
 ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ: ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಂ 343,343ಎ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ.
 ಮನೆ ವಿಳಾಸ: ಕೋಟಾ, ಕೋಟತಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

View Profile

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು.

ಕಛೇರಿ:080-22257323/9448079905
 ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ: ನಂ.153ಎ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 ಮನೆ ವಿಳಾಸ: ನಂ. 84, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560055
View Profile

ಡಾ. ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

   ಕಛೇರಿ:080-22341075/22341076, ಮೊಬೈಲ್ :9480029090 / 9482991091
  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:145, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮನೆ ವಿಳಾಸ: ಮನೆ. ನಂ.05, ಶ್ರೀ ಶೈಲ, ಪ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ¸ ಸ್ಕೂಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಡಾಲರ್ಸ ಕಾಲೋನಿ. ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು560094
  
View Profile

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು.

 22341075/22341076/9448088110
 ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 110ಎ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಮನೆ ವಿಳಾಸ:ನಂ.70, 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್. ಆರ್.ಟಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560032