BILLS
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ನೂರ ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕನೆ ಅಧಿವೇಶನ
(ದಿನಾಂಕ:05.02.2018 ರಿಂದ 09.02.2018 ಮತ್ತು 16.02.2018 ರಿಂದ 23.02.2018ರ ವರೆಗೆ)


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಧೇಯಕಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಹೆಸರು

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

1.

ಚಾಲುಕ್ಯ ಪಾರಂಪರೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿಧೇಯಕ,2017
The Chalukya’s Heritage Area Management Authority  Bill,2017

23.11.2017

08.02.2018

`22.02.2018

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ವಿಧೇಯಕ,2017The Karnataka State Universities
 Bill,2017

20.06.2017

21.02.2018
(ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು).

----

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಧಾರ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿತರಣೆ) ವಿಧೇಯಕ,2018
The Karnataka Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Bill,2018

21.02.2018

22.02.2018

07.03.2018

4.

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಧೇಯಕ,2018
Shri Dharmasthala Manjunatheshwara University Bill,2018

21.02.2018

22.02.2018

19.04.2018

5.

ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಧೇಯಕ,
2018
The Khaja Bandanawaz University
 Bill, 2018

21.02.2018

22.02.2018

19.04.2018

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)ವಿಧೇಯಕ,2018
The Karnataka State Law University (Amendment) Bill,2018

21.02.2018

22.02.2018

16.03.2018

7.

ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2018
Krantiveera Sangolli Rayanna Kshetra Development Authority (Amendment) Bill,2018

21.02.2018

22.02.2018

07.03.2018

8.

ಅಂತರ್-ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಸಂಸ್ಥೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2017

The Institute of Trans-Disciplinary Health
Sciences and Technology (Amendment) Bill,2017

15.11.2017

23.2.2018

12.03.2018

9.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2018The Karnataka Land Revenue (Amendment)
Bill,2018

22.02.2018

23.02.2018

13.03.2018

10 ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಧೇಯಕ,2018The Pilikula Development Authority Bill, 2018 23.02.2018 23.02.2018 07.03.2018
11

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ ವಿಧೇಯಕ,2018

The Karnataka Appropriation Bill,2018
23.02.2018 23.02.2018 05.03.2018
12

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಲೇಖಾನುದಾನ)ವಿಧೇಯಕ,2018
The Karnataka Appropriation (Vote on Account)

Bill,2018
23.02.2018 23.02.2018 05.03.2018
13

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಗಳ, ಕಸಬುಗಳ, ಆಜೀವಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಣ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)ವಿಧೇಯಕ,2018
The Karnataka Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment)Bill,2018

23.02.2018

23.02.2018

05.03.2018
14

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಮಾನವ ಅಭ್ಯುದಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಧೇಯಕ,2018

Sri Sathya Sai University for Human Excellence Bill,2018
23.02.2018 23.02.2018 19.04.2018
15

ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  ವಿಧೇಯಕ,2018
The Bengaluru Dr. B.R Ambvedkar School of Economics University Bill,2018

 

23.02.2018 23.02.2018 ------
16

ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಧೇಯಕ,2018

Amity University Bill, 2018
23.02.2018 23.02.2018 19.04.2018
17

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2018

The Karnataka Tank Conservation and Development Authority and Certain other law (Amendment) Bill,2018
23.02.2018 23.02.2018 23.03.2018
18

ಬನವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಧೇಯಕ,2018

The Banavasi Development Authority Bill,2018
23.02.2018 23.02.2018 07.03.2018
19 ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪರಂಪರೆ ತಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವಿಧೇಯಕ,2018
The Nadaprabhu Kempegowda
Heritage area Development Authority Bill,2018
23.02.2018 23.02.2018 12.03.2018
20

ಜಗತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಧೇಯಕ,2018

The Jagath University Bill,2018
23.02.2018 23.02.2018 19.04.2018

BACK

copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru