BILLS
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತನೆ ಅಧಿವೇಶನ
(ದಿನಾಂಕ: 29-06-2015 ರಿಂದ 01-08-2015)


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಧೇಯಕಗಳ ವಿವರ(ಬೆಳಗಾವಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ

1.

(ಸಂಖ್ಯೆ21)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2015
The Karnataka  State Universities (Amendment)     Bill, 2015

17-07-2015
21-07-2015
21-07-2015
10.08.2015

2.

(ಸಂಖ್ಯೆ22)
ಕರ್ನಾಟಕ  ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಠೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2015
The Karnataka   Professional Educational Institutions (Regulation of Admission And Determination of fee) (Amendment)     Bill, 2015

07-07-2015
08-07-2015
08-07-2015
05.09.2015
3.

(ಸಂಖ್ಯೆ25)
ಕರ್ನಾಟಕ ಲಘು ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2015

The Karnataka  Small Cause Courts And Certain Other Law (Amendment)     Bill, 2015
07-07-2015
08-07-2015
08-07-2015
01.08.2015
4.

(ಸಂಖ್ಯೆ20)
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2015
(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಪುನರ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆಅಂಗೀಕೃತವಾದರೂಪದಲ್ಲಿ)

The Karnataka Municipal Corporation (Amendment)     Bill, 2015
21-4-2015
22-7-2015
22-7-2015.
------
5.

(ಸಂಖ್ಯೆ23 )
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ:2) ವಿಧೇಯಕ, 2015
The Karnataka Appropriation (No:2)     Bill, 2015

24-7-2015
24-7-2015
24-7-2015
29.07.2015
6.

(ಸಂಖ್ಯೆ27 )
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ:3) ವಿಧೇಯಕ, 2015
The Karnataka Appropriation (No:3)     Bill, 2015

24-7-2015
24-7-2015
24-7-2015
29.07.2015
7.
(ಸಂಖ್ಯೆ 29)
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2015
The Karnataka Town And Country Planning (Amendment)     Bill, 2015
24-7-2015
30-7-2015
30-7-2015
05.09.2015
8.

(ಸಂಖ್ಯೆ 30)
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2015

The Vishveshwaraiah Technological University  Bill (Amendment)2015
24-7-2015
30-7-2015
30-7-2015
13.08.2015
9.

(ಸಂಖ್ಯೆ 31)
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2015
The Karnataka Lokayukta (Amendment)     Bill, 2015

30-7-2015
31-7-2015
31-7-2015
13.08.2015
10.

(ಸಂಖ್ಯೆ 32)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ಎರಡನೇತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2015
The Karnataka State Civil Services(Regulation  of teaches transfer (second Amendment)     Bill, 2015

31-7-2015
31-7-2015
31-7-2015
12.08.2015
11.

(ಸಂಖ್ಯೆ 33)
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2015
The Karnataka Land Reforms (Amendment)Bill, 2015

31-7-2015
31-7-2015
31-7-2015
12.08.2015
12.
(ಸಂಖ್ಯೆ 34)
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,2015
The Karnataka Land Revenue(Amendment) Bill, 2015
31-7-2015
01-08-2015
01-08-2015
12.08.2015
13.

(ಸಂಖ್ಯೆ 35)
ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಲಾಂತರಿ ಮತ್ತು ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಾಟಾದ ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳ (ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಸಂದಾಯ)  ವಿಧೇಯಕ,2015
The Karnataka Transgenic and Genetically modified Cotton Seeds(Fixation of sale price and payment of compensation) Bill, 2015

31-7-2015
01-08-2015
01-08-2015
------
14.

(ಸಂಖ್ಯೆ 36)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳ) ವಿಧೇಯಕ,2015
The Karnataka State Motor Vehicle (Special Provisons) Bill, 2015

31-7-2015
01-08-2015
01-08-2015
10.02.2016

BACK

copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru