ದಿನಾಂಕ 30-09-2020ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು
   
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ವಿಷಯ
ಇಲಾಖೆ
ಉತ್ತರ
1
1008 (1209)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಎಸ್. ಸಿ. ಪಿ/ಟಿ. ಎಸ್. ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
2
1009 (1228)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
3
1010 (1210+1211)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
4
1011 (1208)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಸ್ವರ್ಣ ಕೃಷಿಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
5
1012 (1165)
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ

ಕ್ರೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
6
1013 (1183)
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ

ಕ್ರೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
7
1014 (1274)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
8
1015 (1275)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ನಾಗಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
9
1016 (1276)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದರಕಾಸ್ತು/ಬಗರ್‍ಹುಕುಂ ಅಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
10
1017 (1273)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
11
1018 (1277)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ-507 ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
12
1019 (1217)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
13
1020 (1220)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
14
1021 (1219)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ರಸ್ತೆಯ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
15
1022(1218)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಮೂನೆ 50, 53 ಮತ್ತು 57ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
16
1023(1216)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ

ಬಡವರಿಗೆ ಸೂರು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
17
1024 (1222)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ

ಸಬ್‍ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಳ್ಳಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
18
1025 (1221)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕೊಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
19
1026 (1225)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ

ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
20
1027 (1224)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
21
1028 (1223)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ

ಸಂಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
22
1029 (1134)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್

ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯದೆ ಟಾರ್/ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
23
1030 (1193)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಭವನ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
24
1031 (1133)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇರೆಡೆ ನೆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
25
1032 (1191)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
26
1033 (1192)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
27
1034 (1189)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
28
1035 (1190)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
29
1036 (1272)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್

ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
30
1037 (1130)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್

ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
31
1038 (1131)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ/ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
32
1039 (1168)
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ  ನಿವೇಶನ ರಹಿತರು/ವಸತಿ ರಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
33
1040 (1167)
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
34
1041 (1166)
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
35
1042 (1169)
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
36
1043 (1280)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು(ಬಿಎಂಎಲ್)

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
37
1044 (1278)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು(ಬಿಎಂಎಲ್)

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
38
1045 (1279)
ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು(ಬಿಎಂಎಲ್)

ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ ಗಸ್ತಿಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 4 ಮತ್ತು 8ರಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
39
1046 (1172)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ರಾಜ್ಯದ ಭೂ ಮಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
40
1047 (1173)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
41
1048 (1170)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲು ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
42
1049 (1171)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
43
1050 (1262)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗಸ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಸಿಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
44
1051 (1158)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
45
1052 (1132)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನಿನ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
46
1053 (1156)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೇಶನ/ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
47
1054 (1157)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
48
1055 (1251)
ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ

ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ & ನಿವೇಶನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ  
49
1056 (1252)
ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ

ಪಹಣಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
50
1057 (1253)
ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
51
1058 (1254)
ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಛೇರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
52
1059 (1201)
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
53
1060 (1200)
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಗೆರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
54
1061 (1199)
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
55
1062 (1198)
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
56
1063 (1237)
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಆರ್. ಮನೋಹರ್

ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
57
1064 (1140)
ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
58
1065 (1139)
ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಕಲಂ 79ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
59
1066 (1142)
ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
60
1067 (1259)
ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್

ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
61
1068 (1141)
ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೆ ರೈತರ ಅನಗತ್ಯ ಅಲೆದಾಟ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
62
1069 (1241)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಕ್ರೈಸ್ ಅಧೀನದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
63
1070 (1242)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಕ್ರೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
64
1071 (1243)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
65
1072 (1207)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
66
1073 (602)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಮಹಾದೇವಪುರದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು / ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
67
1074 (1206)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ  
68
1075 (1271)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಜನಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
69
1076 (1125)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

2018 ರಿಂದ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
70
1077 (1126)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುಗ್ರಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
71
1078 (1124)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಜೇಷ್ಠತೆ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
72
1079 (1164)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪ್‍ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್

ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
73
1080 (1178)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪ್‍ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್

ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಗೇಣಿದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
74
1081 (1177)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪ್‍ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್

ರಾಜ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
75
1082 (1179)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪ್‍ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್

ಆರ್. ಟಿ. ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
76
1083 (1244)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತ ಹಾಗೂ ಬಡವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
77
1084 (1246)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
78
1085 (1147)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
79
1086 (1185)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ

ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
80
1087 (1184)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ

ನಿಜಶರಣ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
81
1088 (1188)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
82
1089 (1187)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
83
1090 (1186)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
84
1091 (1152)
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಆರ್. ರಮೇಶ್

ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
85
1092 (1151)
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಆರ್. ರಮೇಶ್

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
86
1093 (1154)
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಆರ್. ರಮೇಶ್

ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲಂಬಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
87
1094 (1153)
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಆರ್. ರಮೇಶ್

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
88
1095 (1212)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ

ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
89
1096 (1145)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ

ರೈತರಿಗೆ ದರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೋರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
90
1097 (1144)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ

ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯಂತೆ ಖಾತಾ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
91
1098 (1143)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ

ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
92
1099 (1146)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ

ದರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
93
1100 (1136)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ

ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮದಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
94
1101 (1135)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಸಂಘದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
95
1102 (1264)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಪಿ. ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ

ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
96
1103 (1188)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಪಿ. ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
97
1104 (1236)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಪಿ. ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ

ರಾಜ್ಯದ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
98
1105 (1128)
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಪಿ. ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ

ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ/ಬರೆ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
99
1106 (1197)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‍ ವಲ್ಯಾಪೂರ್

ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
100
1107 (1195)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‍ ವಲ್ಯಾಪೂರ್

ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
101
1108 (1194)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‍ ವಲ್ಯಾಪೂರ್

ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
102
1109 (1155)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‍ ವಲ್ಯಾಪೂರ್

ಎಸ್. ಎಲ್. ಆರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
103
1110 (1232)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
104
1111 (1233)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
105
1112 (1182)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಣ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
106
1113 (1181)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾದ ಹಾನಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
107
1114 (1180)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
108
1115 (1123)
ಡಾ|| ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
109
1116 (1174)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಪಂಡ ಕಾಡು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
110
1117 (1175)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ

ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿರುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  
111
1118 (1161)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
112
1119 (1258)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್

ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
113
1120 (1257)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
114
1121 (1256)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
115
1122 (1138)
ಶ್ರೀ ಯು. ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
116
1123 (1137)
ಶ್ರೀ ಯು. ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
117
1124 (1235)
ಶ್ರೀ ಯು. ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
118
1125 (1234)
ಶ್ರೀ ಯು. ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

2018-19ರಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
119
1126 (1268)
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
120
1127 (1269)
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
121
1128 (1267)
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾದ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
122
1129 (1266)
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಂಕ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
123
1130 (1162)
ಶ್ರೀ ಘೊಟ್ನೇಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
124
1131 (1281)
ಶ್ರೀ ಘೊಟ್ನೇಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
125
1132 (1202)
ಶ್ರೀ ಘೊಟ್ನೇಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
126
1133 (1203)
ಶ್ರೀ ಘೊಟ್ನೇಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
127
1134 (1260)
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಯಾದಗಿರಿಯ ಗುರುಸುಣಿಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್‍ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
128
1135 (1261)
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಠಿ/ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
129
1136 (1249)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್‍ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್. ಸಿ. ಪಿ. ಮತ್ತು ಟಿ. ಎಸ್. ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
130
1137 (1248)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್‍ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಭೂ ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
131
1138 (1247)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್‍ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
132
1139 (1230)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಡಿ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಆದ್ಯತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
133
1140 (1215)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
134
1141 (1214)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
135
1142 (1213)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ಕುರಿತು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
136
1143 (1231)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
137
1144 (1226)
ಶ್ರೀ ಜಿ. ರಘು ಆಚಾರ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
138
1145 (1240)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್(ಸಂದೇಶ್‍ನಾಗರಾಜ್)

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂದರವಾಡಿ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
139
1146 (1239)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್(ಸಂದೇಶ್‍ನಾಗರಾಜ್)

ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
140
1147 (1163)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  
141
1148 (1160)
ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್‍ರಾವ್‍ ವಸಂತರಾವ್‍ ಪಾಟೀಲ್

ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ  
142
1149 (1159)
ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್‍ರಾವ್‍ ವಸಂತರಾವ್‍ ಪಾಟೀಲ್

ಅತಿವೃಷ್ಠಿ/ಪ್ರವಾಹ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru