ದಿನಾಂಕ 10-03-2022ರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು
   
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ವಿಷಯ
ಇಲಾಖೆ
ಉತ್ತರ
1
1498
ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ

ಇ- ಆಡಳಿತ ಸರಳೀಕರಣ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
2
1515
ಶ್ರೀ ವೈ.ಎಂ. ಸತೀಶ್

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
3
1453
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಯ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್. ಡಿ.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು
4
1454
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕುರಿತು

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು
5
1455
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ

ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್. ಡಿ.ಬಿ ಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
6
1504
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ

ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
7
1508
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
8
1509
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಕ್ರಮಗಳೇನು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
9
1526
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿಶೆಟ್ಟಿ

ಸವಳು ಮತ್ತು ಜವಳು ಭೂಮಿಯ ಕುರಿತು

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
10
1466
ಡಾ|| ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
11
1467
ಡಾ|| ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಸಿಓಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಐಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
12
1468
ಡಾ|| ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
13
1469
ಡಾ|| ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
14
1497
ಡಾ|| ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲಿನ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
15
1506
ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು

ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು
16
1507
ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು

ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು
17
1460
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ಎಸ್. ಗೋಪಿನಾಥ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
18
1456
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ಎಸ್. ಗೋಪಿನಾಥ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
19
1457
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ಎಸ್.‌ ಗೋಪಿನಾಥ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
20
1459
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ಎಸ್.‌ ಗೋಪಿನಾಥ್‌

ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
21
1487
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಹರೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌

ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
22
1442
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
23
1443
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು
24
1444
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ಬಿ.ವಿ.ಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
25
1445
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ANPR ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
26
1499
ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ.

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
27
1503
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಾಮಾಚಾರದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
28
1502
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
29
1421
ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.

ನಕಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು
30
1422
ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎರವಲು ಸೇವೆಯ ಯೋಜನಾ ರೀತಿ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
31
1423
ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.

ಐ.ಎಂ.ಎ ಹಗರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
32
1424
ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
33
1425
ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.

ಜಲಮಂಡಳಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
34
1417
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಭಂಡಾರಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
35
1418
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಭಂಡಾರಿ

ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
36
1416
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಭಂಡಾರಿ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು
37
1419
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಭಂಡಾರಿ

ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
38
1420
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಭಂಡಾರಿ

ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
39
1501
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್‌. ಮಂಜೇಗೌಡ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
40
1432
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು
41
1433
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
42
1434
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತ /ನಿರೀಕ್ಷಕರ/ ಸಹಾಯಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
43
1435
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
44
1527
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.‌ ನವೀನ್‌

ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು‌
45
1470
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
46
1528
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ

ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
47
1471
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ

ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
48
1473
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ಬಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಕುರಿತು

ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು
49
1428
ಶ್ರೀ ಎನ್.‌ ರವಿಕುಮಾರ್‌

ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಯ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
50
1429
ಶ್ರೀ ಎನ್.‌ ರವಿಕುಮಾರ್‌

ವೈಟ್‌ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
51
1430
ಶ್ರೀ ಎನ್.‌ ರವಿಕುಮಾರ್‌

ಎ.ಸಿ.ಬಿ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
52
1426
ಶ್ರೀ ಎನ್.‌ ರವಿಕುಮಾರ್‌

ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
53
1491
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್‌. ರಮೇಶ್‌

ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ ಶಿರ್ಕೆ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
54
1492
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್‌. ರಮೇಶ್‌

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಜನಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ದೋಭಿಘಾಟ್ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
55
1437
ಶ್ರೀ ಎಸ್.‌ ರವಿ

ಭಾರತದ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
56
1438
ಶ್ರೀ ಎಸ್.‌ ರವಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
57
1439
ಶ್ರೀ ಎಸ್.‌ ರವಿ

ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು
58
1440
ಶ್ರೀ ಎಸ್.‌ ರವಿ

scp-tsp ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು
59
1474
ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್‌ ಜಿ. ನಮೋಶಿ

545 ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
60
1475
ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್‌ ಜಿ. ನಮೋಶಿ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
61
1476
ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್‌ ಜಿ. ನಮೋಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
62
1477
ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್‌ ಜಿ. ನಮೋಶಿ

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
63
1484
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ

ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
64
1485
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
65
1486
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು
66
1512
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ದೇಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
67
1525
ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ ಬಯ್ಯಪುರ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
68
1478
ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗಂಗಾ‌ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು
69
1480
ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್

ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ‌

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು
70
1462
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು
71
1463
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಯ್ದೆ- 2021 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
72
1464
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕುರಿತು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
73
1465
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು
74
1530
ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ನೌಕರರ ಯೂನಿಯನ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
75
1529
ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
76
1494
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.‌ ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಗಡಿ ಗುರುತು ಸರ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
77
1495
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.‌ ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
78
1517
ಶ್ರೀ ಯು. ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
79
1519
ಶ್ರೀ ಯು. ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
80
1520
ಶ್ರೀ ಯು. ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
81
1518
ಶ್ರೀ ಯು. ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
82
1521
ಶ್ರೀ ಯು. ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌

ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
83
1522
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
84
1523
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
85
1524
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
86
1481
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್‌

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
87
1482
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್‌

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು
88
1483
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್‌

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು
89
1447
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ ಕುರಿತು

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು‌
90
1448
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ಬಿ.ಡಿ.ಎ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
91
1449
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
92
1450
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು‌
93
1510
ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ RIDF ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು‌
94
1511
ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ GST ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
95
1516
ಶ್ರೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru