ದಿನಾಂಕ 09-12-2020ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು
   
ಕ್ರಸಂ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು
ವಿಷಯ
ಇಲಾಖೆ
ಉತ್ತರ
1
160(266)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
2
161(264)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
3
162(265)
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ ಇನಾಮಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕೃಷಿಯೇತರ (ಎನ್.ಎ) ಜಮೀನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
4
163(394)
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಸಂಸದರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
5
164(303)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
6
165(297)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
7
166(296)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
8
167(298)
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
9
168(13)
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
10
169(271)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ ಬೆಲೀಕೇರಿ ಬಂದರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
11
170(270)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
12
171(248)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
13
172(247)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ ಸೂರು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
14
173(249)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಮೂನೆ 50,53 ಮತ್ತು 57ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
15
174(315)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
16
175(316)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
17
176(314)
ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕುರಿತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
18
177(18)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
19
178(19)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
20
179(20)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
21
180(21)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
22
181(310)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹರೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
23
182(308)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹರೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ (ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ, ವಿಧವಾ ವೇತನ ಇತ್ಯಾದಿ) ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
24
183(309)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹರೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂ ಕುಸಿತದ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
25
184(307)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲಾದ ಭೂಮಿಗಳ ವಿವರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
26
185(306)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
27
186(218)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಳಗೇರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
28
187(223)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಚಾರಿ ಕೃಷಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
29
188(222)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
30
189(221)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
31
190(224)
ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
32
191(255)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಒ.ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
33
192(319)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
34
193(321)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
35
194(320)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
36
195(322)
ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಅರ್ಚಕರ ವೇತನ/ತಸ್ತಿಕ್ ಭತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
37
196(287)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
38
197(286)
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ `ಸಿ' ಮತ್ತು `ಡಿ' ದರ್ಜೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
39
198(269)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
40
199(268)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
41
200(267)
ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
42
201(277) ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಜಮೀನನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
43
202(421)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
44
203(423)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
45
204(422)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  
46
205(420)
ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
47
206(253)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
48
207(254)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುಗ್ರಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
49
208(318)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸೃಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
50
209(317)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
51
210(15)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಎಂ.ಕೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
52
211(16)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಎಂ.ಕೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
53
212(246)
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
54
213(225)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್‍ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‍ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
55
214(226)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
56
215(227)
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
57
216(258)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್‍ಗೌಡ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
58
217(259)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್‍ಗೌಡ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಹೀನರಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
59
218(261)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್‍ಗೌಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕುರಿತು ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
60
219(260)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್‍ಗೌಡ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಪ್‍ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
61
220(252)
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ವಸತಿ (Layout)ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
62
221(250)
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಕಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
63
222(251)
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
64
223(282)
ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
65
224(283)
ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
66
225(281)
ಶ್ರೀ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
67
226(201)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ಮದ್ದೂರು-ಕೊಪ್ಪ-ನಾಗಮಂಗಲ-ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
68
227(279)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
69
228(216)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ K.H.B ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
70
229(200)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ದುರಸ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
71
230(217)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಎಂ.ಪಿ ಭಾಗಮಂಡಲದ ತಲಕಾವೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
72
231(219)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಎಂ.ಪಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
73
232(198)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಎಂ.ಪಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
74
233(199)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಎಂ.ಪಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
75
234(462)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾದಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
76
235(460)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ 11ಇ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
77
236(461)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
78
237(289)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಭೂನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನುಗಳ ಪೋಡಿ ಮಾಡದಿರುವ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
79
238(305)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸಣ್ಣ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಲ ತೀರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
80
239(290)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
81
240(288)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎವೈ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
82
241(276)
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
83
242(293)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಪಂಡ ಕಾಡು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
84
243(294)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
85
244(292)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿ ಹಕ್ಕಿನ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
86
245(291)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
87
246(272)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
88
247(280)
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
89
248(196)
ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
90
249(214)
ಶ್ರೀ ಲಹರ್‌ಸಿಂಗ್‌ ಸಿರೋಯಾ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
91
250(257)
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಾಗಗಳಿಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಗೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
92
251(256)
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
93
252(202)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹುಡ್ಕೋದಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
94
253(299)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  
95
254(300)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
96
255(302)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
97
256(301)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  
98
257(207)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ PWD ಇಲಾಖೆಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಕುರಿತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
99
258(203)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತು ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
100
259(205)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
101
260(204)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಕುರಿತು ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  
102
261(206)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕುರಿತು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ  
103
262(311)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
104
263(312)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟೌನ್‍ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
105
264(313)
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
106
265(228)
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru