NOTIFICATIONS / ANNOUNCEMENTS
ದಿನಾಂಕ:-10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2019, ಗುರುವಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್‌, ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ದಿನಾಂಕ:-09ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2019, ಬುಧವಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ದಿನಾಂಕ:-26ನೇ ಜುಲೈ‌ 2019 , ಶುಕ್ರವಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ದಿನಾಂಕ:-26ನೇ ಜುಲೈ‌ 2019 , ಶುಕ್ರವಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ದಿನಾಂಕ:-26ನೇ ಜುಲೈ‌ 2019 , ಶುಕ್ರವಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದ  ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ದಿನಾಂಕ:-1ನೇ ಮಾರ್ಚ್2019,ಶುಕ್ರವಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
Notification on Deputy Chairman Election Result
Notification on Chairman Election Result
Information Regarding Training Programme To Newly Elected Members
ದಿನಾಂಕ:-3ನೇಜುಲೈ 2018 ,ಮಂಗಳವಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೂ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ದಿನಾಂಕ:-21ನೇಜೂನ್‌ 2018 ,ಗುರುವಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ದಿನಾಂಕ:-21ನೇಜೂನ್‌ 2018 ,ಗುರುವಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
Date: 08 February 2019, Friday.
In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Karnataka Parliamentary Secretaries Salary, Allowances and Miscellaneous Provisions Act,1963 (Karnataka Act 15 of 1963), the Chief Minister of Karnataka has appointed Sri. M. A. Gopalaswamy, Member of the Karnataka Legislative Council as Parliamentary Secretary with immediate effect.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಯವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
Notification
Information regarding Oath taking and valedictory function to the members
Information to all Hon'ble Members of Legislative Council
Information to all Hon'ble Members of Legislative Council
Information to all Hon'ble Members of Legislative Council
23ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌, 2016 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:23ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌, 2016 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾದ ಬಗ್ಗೆ.
18ನೇ ಮಾರ್ಚ್‌ 2016 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂರ ಮೂವತ್ತನೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನವನ್ನು 30ನೇ ಮಾರ್ಚ್‌, 2016 ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾದ ಬಗ್ಗೆ.
Notification Regarding Sri Dr.M.R.Hulinaykar, Member of Karnataka Legislative Council has tendered his resignation to the membership of the Legislative Council with effect from 8th December, 2015
The Hundred and Twenty Ninth Session of Karnataka legislative Council which had commenced on Monday, the 29th June,2015 stands adjourned sine-die on Saturday, the lst August,2015
Notification Regarding Resignation of Deputy Chairman
02ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ‌ 2015 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು 13ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ‌ ‌, 2015 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾದ ಬಗ್ಗೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾಗೌಡ ಅವರು, ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜಿನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
Notification Regarding chief whip of the opposition party
Notification Regarding leader of opposition
The office held by Dr. A.H. shivayogiswamy as Chief Whip of the Opposition Party, Karnataka Legislative Council ceased with effect from afternoon of 30th June, 2014
The Hundred and Twenty Third Session of Karnataka Legislative Council which commenced on Monday, the 25th November, 2013 stands adjourned sine-die on Friday, the 6th December, 2013.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೊ.ಡಾ: ಮುಮ್ತಾಜ್‌ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
Invitation to the Members
Notification Regarding Hon'ble Chief Whip in Legislative Council
The Constitution Of India (As on Ist May,2011)
Notification Regarding Hon'ble Opposition Chief Whip in Legislative Council
Notification Regarding Hon'ble Leader of Opposition in Legislative Council
Notification Regarding Term of the office to Chief Whip,Opposition Chief Whip and Leader of Opposition
List of Members since from 1952 to Till date.