<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Kan_Chikkamadhu.aspx.vb" Inherits="Kan_Chikkamadhu" %> Untitled Page
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಶ್ರೀ ಲಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರೋಯಾ
ಕ್ಷೇತ್ರ    : ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು 
ಪಕ್ಷ     : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಭಾ.ಜ.ಪ)
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : -
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕೇಸರಿ ಲಾಲ್ ಸಿರೋಯಾ
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು -
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 14-07-1948
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಕುವರಿಯಾ ರಾಜಸಮಂದ್ ರಾಜಸ್ತಾನ್
ವಿವಾಹಿತರೆ ವಿವಾಹಿತರು
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಬಾಯಿ
ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು-02
ಹೆಣ್ನು-01
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.,)
ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ
ನಂ.351, 5ನೇ ಮೈನ್, 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೆಚ್ಐಜಿ ಕಾಲೋನಿ,
ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಷನ್, 2ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560094.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (080) 26701353, 23415535
ಈಗಿನ ವಿಳಾಸ
-
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು
29-05-2010 ರಿಂದ 28-05-2016 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಕಿ, ಈಜುವುದು
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ -.
 

Top