<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Kan_Chikkamadhu.aspx.vb" Inherits="Kan_Chikkamadhu" %> Untitled Page
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಶ್ರೀ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ    : ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಪಕ್ಷ     : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಭಾ.ಜ.ಪ)
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : -
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು -
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 01-01-1960
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಕೊಟತಟ್ಟು
ವಿವಾಹಿತರೆ ವಿವಾಹಿತರು
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ
ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು-01
ಹೆಣ್ಣು-02
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ 7ನೇ ತರಗತಿ.,
ವೃತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ
ಕೊಟತಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ, ಕೋಟ ಅಂಚೆ,
ಉಡಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. -, 9448327964(ಮೊ)
ಈಗಿನ ವಿಳಾಸ
ಕೊಟತಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ, ಕೋಟ ಅಂಚೆ,
ಉಡಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. -, 9448327964(ಮೊ)
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು
06-01-2010 ರಿಂದ 05-01-2016 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
26-06-2008 ರಿಂದ 05-01-2010 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
ಸದಸ್ಯರು, ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್
ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವುದು
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ -
 

Top