<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Kan_Datta.aspx.vb" Inherits="Kan_Datta" %> Untitled Page
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್
ಕ್ಷೇತ್ರ    : ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು
ಪಕ್ಷ     : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಭಾ.ಜ.ಪ)
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : -
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಲೇಟ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು -
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 21-10-1956
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ -
ವಿವಾಹಿತರೆ ವಿವಾಹಿತರು
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತ ವಿಜಯಶಂಕರ್
ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು-01
ಹೆಣ್ಣು-02
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಿ.ಎ., (ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ.,)
ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ
#1172, 'ಅಯೋಧ್ಯ ನಿಲಯ', 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಲಲಿತಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (0821) 2463785. 9845105003 (ಮೊ)
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ: 244, 245,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (080)- 22251639(ಕ)
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು
15-06-2010 ರಿಂದ 14-06-2016 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು
ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ -
 

Top