<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Kan_Chikkamadhu.aspx.vb" Inherits="Kan_Chikkamadhu" %> Untitled Page
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸಾ. ಬಾಂಡಗೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ    : ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು
ಪಕ್ಷ     : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಭಾ.ಜ.ಪ)
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : -
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಾ
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು -
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 21-11-1951
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಸೋಲಾಪುರ
ವಿವಾಹಿತರೆ ವಿವಾಹಿತರು
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲ
ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು - 02
ಹೆಣ್ಣು - 03
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.,  
ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ :
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (08354) 223375. 9448113175 (ಮೊ)
ಈಗಿನ ವಿಳಾಸ :
-
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. -
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು
15-06-2010 ರಿಂದ 14-06-2016 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ಹವ್ಯಾಸಗಳು -
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ -
 

Top