<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Kan_Chikkamadhu.aspx.vb" Inherits="Kan_Chikkamadhu" %> Untitled Page
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಶ್ರೀ ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 
ಕ್ಷೇತ್ರ    : ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಪಕ್ಷ     : ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಭಾ.ರಾ.ಕಾಂ)
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : -
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ರಾವ್ ಮಾನೆ 
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು -
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 06-08-1974
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ನಿಪ್ಪಾಣಿ 
ವಿವಾಹಿತರೆ ವಿವಾಹಿತರು
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ
ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು-02
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಿ.ಕಾಂ.,  
ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿ
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ
ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಹೌಸ್, ನಂ.6,
ವಿಜಯನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2252890. 9590033000 (ಮೊ)
ಈಗಿನ ವಿಳಾಸ
ಸರ್ವೆ ನಂ.18, ಜನತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರು,
ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಘಟಗಿ.
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು
06-01-2010 ರಿಂದ 05-01-2016 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಕ್ರೀಡೆ
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ -.
 

Top