<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Kan_Chikkamadhu.aspx.vb" Inherits="Kan_Chikkamadhu" %> Untitled Page
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಶ್ರೀ ಗೋ. ಮಧುಸೂದನ್
ಕ್ಷೇತ್ರ    : ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಪಕ್ಷ     : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಭಾ.ಜ.ಪ)
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : -
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ದಿ: ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು -
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 09-11-1959
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
ವಿವಾಹಿತರೆ ವಿವಾಹಿತರು
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಧುಸೂದನ್
ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು-01
ಹೆಮ್ಮು-01
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.,
ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಸಾಯ, ವ್ಯಾಪಾರ
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ
2241, ಕೇಸರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ,
ಕೆ.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು-570004.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. -
ಈಗಿನ ವಿಳಾಸ
-
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು
05-07-2010 ರಿಂದ 04-07-2016 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
12-02-1997 ರಿಂದ 30-02-1998 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
01-07-1998 ರಿಂದ 30-06-2004 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಓದು, ಬರಹ, ಭಾಷಣ
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ -
 

Top