<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Kan_Ashwathnarayana.aspx.vb" Inherits="Kan_Ashwathnarayana" %> Untitled Page
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು.
ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ
ಕ್ಷೇತ್ರ    : ವಿಧಾನ ಸಭೇಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು 
ಪಕ್ಷ     : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಭಾ.ಜ.ಪ)
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : -
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಯ್ಯ
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು -
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 17-06-1960
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿವಾಹಿತರೆ ವಿವಾಹಿತರು
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತ
ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು-02
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.,
ವೃತ್ತಿ ಡೆವಲಪರ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ
"ಪ್ರಗತಿನಿಲಯ" ನಂ.-13, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಾರುತಿನಗರ,
ಚಂದ್ರಾ ಬಡಾವಣೆ, 80 ಅಡ್ಡಿರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (080)23391909, - (ಮೊ)
ಈಗಿನ ವಿಳಾಸ
 -
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು
06-01-2010 ರಿಂದ 05-01-2016 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಹವ್ಯಾಸಗಳು ರಂಗಭೂಮಿ, ಓದುವುದು
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ -
 

Top