<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Kan_Arunshapura.aspx.vb" Inherits="Kan_Arunshapura" %> Untitled Page
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು.
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ
ಕ್ಷೇತ್ರ    : ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಪಕ್ಷ     : ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಭಾ.ಜ.ಪ)
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : -
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು -
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 01-01-1974
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ವಿಜಾಪುರ
ವಿವಾಹಿತರೆ ವಿವಾಹಿತರು
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ
ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು-01
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಿ.ಕಾಂ.,
ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ
ಮೆ: ನವೀನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ವಿಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ,
ಸಿಂಧಗಿ-586128.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (08488)222370, - (ಮೊ)
ಈಗಿನ ವಿಳಾಸ
ನಂ-213, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಸಕರ ಭವನ-1,
ಬೆಂಗಳೂರು-560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (080)22359213.
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು
06-01-2010 ರಿಂದ 05-01-2016 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಹವ್ಯಾಸಗಳು -
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ -
 

Top