Rajya Sabha Members from Karnataka
Sl No. Name Party
01. Shri Rajeev Chandrasekhar BJP
02. Shri G.C. Chandrashekhar INC
03. Smt Nirmala Sitharaman BJP
04. Dr. L. Hanumanthaiah INC
05. Shri K.C. Ramamurthy BJP
06. Shri Jairam Ramesh INC
07. Shri Syed Nasir Hussain INC
08. Shri Iranna kadadi BJP
09. Shri H.D. Devegowda JD(S)
10. Shri Mallikarjun Kharge INC
11. Shri Narayana Koragappa BJP
For more information about Members of Rajya Sabha please visit: http://rajyasabha.nic.in