News Paper Clippings Dated 23/02/2020
Sl.No
News Papers
Headlines
1
ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಕೆಸಿನೋ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಖಾತೆ ನಿಭಾಯಿಸಿ ತೋರಿಸುವೆ
2
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವೇರಿ ಬಂಗಲೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಎಸ್‌ವೈ
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru