Rajya Sabha Members from Karnataka
Sl No. Name Party
01. Shri Rajeev Chandrasekhar BJP
02. Shri Oscar Fernandes INC
03. Prof. M.V. Rajeev Gowda INC
04. Shri B.K. Hariprasad INC
05. Shri G.C. Chandrashekhar INC
06. Dr. Prabhakar Kore BJP
07. Smt Nirmala Sitharaman BJP
08. Dr. L. Hanumanthaiah INC
09. Shri K.C. Ramamurthy INC
10. Shri Jairam Ramesh INC
11. Shri Syed Nasir Hussain INC
12. Shri D. Kupendra Reddy JD(S)
For more information about Members of Rajya Sabha please visit: http://rajyasabha.nic.in