Party Position of Legislative Assembly
PARTY POSITION
PARTY CODE PARTY
INC 122 INC INDIAN NATIONAL CONGRESS
BJP 40 BJP BHARATIYA JANATA PARTY
JD(S) 40   JD(S) JANATA DAL (SECULAR)
KJP 6   KJP KARNATAKA JANATA PARTY
BSR(C) 3   BSR(C) BADAVARA SHRAMIKAR RYTHARA (CONGRESS) PARTY
MES 2   MES MAHARASHTRA EKIKARANA SAMITI
SP 1   SP SAMAJAVADI PARTY
SKP 1 SKP SARVODAYA KARNATAKA PARTY
KMP 1 KMP KARNATAKA MAKKALA PARTY
IND 7   IND INDEPENDENT
NOMINATED 1    
VACANT 1      
TOTAL 225